Der vil i perioden fra tirsdag 18. februar til fredag 21. februar være spærret for gennemkørsel på Brændgårdvej pga. ombygning af vejen i forbindelse med det nye byggeri ved Holing.
Det vil give nogle trafikale udfordringer da vejen vil blive spærret i enden ud mod Gullestrupvej.
Dette gælder også for busser og der vil derfor i perioden ikke køre busser på Brændgårdvej.
For yderligere info se billederne nedenfor eller spørg personalet i svømmehallen.